Desať jednoduchých pravidiel pre tvorbu motivačného listu k žiadosti o zamestnanie v akademickej sfére

Nájsť akademickú pozíciu, ktorá najlepšie vyhovuje schopnostiam a preferenciám uchádzača, sa stáva čoraz náročnejšou úlohou. V dnešnom extrémne konkurenčnom prostredí pripadajú na jednu pozíciu desiatky prihlášok (a často aj viac). Výsledkom je, že výberové komisie posudzujú kvalitu kandidátov na základe mnohých kritérií, vrátane predchádzajúcich úspechov uvedených v ich životopisoch, odporúčacích listov od svojich inštruktorov, supervízorov alebo kolegov, technických a prezentačných zručností a výskumných plánov.      V mnohých prípadoch je prvé stretnutie s uchádzačmi sprostredkované ich motivačným listom. Ak je motivačný list kvalitne vypracovaný, môže pôsobiť ako také “predstavenie”, tzv. filter prvej fázy výberu a ako presvedčivý argument pre prijatie uchádzača. Na druhej strane, generický, nudný a nekonštruktívny motivačný list plný preklepov zvyšuje pravdepodobnosť zamietnutia prihlášky a častokrát nezvratne zablokuje uchádzačovi vstup na vysnívanú pozíciu. Nižšie uvedený zoznam pravidiel by mal byť nápomocný pri zostavovaní motivačného listu, ktorý poslúži ako katalyzátor pre posun žiadosti do ďalších fáz hodnotenia. Poskytnuté pravidlá sú špeciálne navrhnuté pre žiadosti o zamestnanie na akademickú pozíciu (napr. doktorand, post-doktorand, lektor, člen fakulty). Hoci väčšina týchto pravidiel je relevantná aj pre iné typy pracovných miest (napr. v priemysle), dané pozície môžu mať špecifické požiadavky, ktoré je potrebné vziať do úvahy.

Continue reading →

Posted by nextstepscience in Nezaradené, 0 comments

Doktorandské štúdium a diabetes: Rozhovor s Teréziou Valkovičovou

Vedkyňa, doktorandka na Slovenskej Akadémii Vied, ktorá od narodenia trpí diabetom. Terézia Valkovičová sa venuje tiež projektu Mladí vedci SAV.  Je nádej, že sa ľudia z cukrovky vyliečia? Prečo sa rozhodla pre doktorandské štúdium a na čo presne je jej výskum zameraný?

doktorandské štúdium Terézia Valkovičová

Dočítaš sa v rozhovore s Mgr. Teréziou Valkovičovou.

Continue reading →

Posted by nextstepscience in Nezaradené, 0 comments

Prečo je networking dôležitý a ako na to

Networking. Slovo, ktoré sa veľmi často spomína vo všetkých oblastiach života. Väčšine z nás je známe z oblasti kariéry. Prečo je networking dôležitý? Ako súvisí networking s úspechmi v kariére a výskume a prečo by sme si mali okolo seba budovať sieť kontaktov?

networking

fauxels at Pexels

Continue reading →

Posted by nextstepscience in Nezaradené, 0 comments

LinkedIn – čo, prečo, ako?

LinkedIn. Sociálna sieť, ktorá Ti umožňuje naviazať spojenia so spoločnosťami a podnikmi rôznych odvetví. Platforma, ktorá Ti sprostredkuje komunikáciu s pracovníkmi firiem na dôležitých pozíciách. Prostredie, kde si nájdeš pracovné ponuky a taktiež si vieš vybudovať silnú sieť sociálnych kontaktov. Poradíme Ti, ako na to.

Continue reading →

Posted by nextstepscience in Nezaradené, 0 comments
Prečo NextStep Science – kariérne podujatie?

Prečo NextStep Science – kariérne podujatie?

Ako to už v živote býva, každý sa chce posúvať krok po kroku vpred. Určite je to rovnako aj v Tvojom prípade a možno práve teraz uvažuješ o tom, kam by Ťa mal tvoj „next step“ priviesť. Predpokladáme, že si tu preto, že študuješ, alebo rozmýšľaš o štúdiu prírodovedného odboru. Možnože si už v štádiu, kedy je potrebné sa zamýšľať, čo by si chcel/a robiť po štátniciach a hľadáš kariérne podujatie pre prírodovedcov.

Pixabay at Pexels

Continue reading →

Posted by nextstepscience in Nezaradené, 0 comments