Prečo je naša činnosť dôležitá?

Ročne úspešne ukončí štúdium približne 1800 prírodovedcov. Takto to s nimi vyzerá po škole:

Až 62% absolventov uvažuje o odchode do zahraničia. Najviac z nich tvoria práve prírodovedci.

Jedným z dôvodov je aj pocit, že na Slovensku je pre nich nedostatok pracovných príležitostí a ich ponuka.

Štúdium prírodných vied považujeme za veľmi dobrú investíciu do budúcna. O to viac vnímame ako problém, že veľa jeho absolventov nevyužíva vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom v zamestnaní korešpondujúcom s odborom, ktorý vyštudovali. 


Oceňujeme túžbu po získaní praxe v zahraničí. Je nám však ľúto, že len málo šikovných a skúsených vedcov sa vracia späť na Slovensko. Pre slovenské prostredie vedy a inovácií by boli významným prínosom. 


Myslíme si, že slovenskí prírodovedci majú všetky dôležité predpoklady k tomu, aby sa stali úspešnými. Stačí ich len povzbudiť, inšpirovať a ukázať im všetky možnosti, ktoré prírodné vedy na Slovensku ponúkajú. Veríme, že činnosť občianskeho združenia NextStep Science výrazne napomáha k dosiahnutiu tohto cieľa.

Zdroje: