NextStep Science Eventy

Organizujeme kariérne a networkingové podujatia, na ktorých sa účastníci stretávajú s inšpiratívnymi osobnosťami z oblasti prírodných vied. Vytvárame priestor pre dôležité myšlienky a stretnutia, ktoré ovplyvňujú kariérne rozhodovanie mladých prírodovedcov a tým napomáhajú k celkovému rozvoju inovatívneho prostredia prírodných vied na Slovensku. Na našich podujatiach majú účastníci príležitosť nadviazať nové kontakty a dôležité spolupráce.

Jedinečné kariérne podujatie šité na mieru pre prírodovedcov.

Inšpiratívny hosť rozpráva nie len o svojom výskume, ale aj o kariérnej ceste.

Priestor pre neformálne stretnutia a rozhovory na vedecké a kariérne témy.

Organizátor