Miroslav Baláž

vedúci Laboratória bunkového a molekulárneho metabolizmu v Biomedicínskom centre SAV
– Slovenská Akadémia Vied

 

 

 

Mgr. Miroslav Baláž, PhD. je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po získaní doktorátu z Fyziológie živočíchov pôsobil 7 rokov ako postdoktorand a výskumný pracovník na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte ETH v Zurichu, kde sa venoval výskumu tukového tkaniva. Podieľal sa na identifikácii nových populácií buniek a viacerých molekulárnych mechanizmov ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Výsledky jeho práce boli publikované v prestížnych vedeckých časopisoch. 

Momentálne pôsobí ako vedúci Laboratória bunkového a molekulárneho metabolizmu v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Jeho výskum je zameraný na metabolizmus a energetiku tukového tkaniva. Pôsobí ako externý pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.

Ljuba Bachárová

odborníčka v oblasti kardiológie a elektrokardiológie
– PremedixAcademy

 

MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc, MBA. pôsobí ako vedecká pracovníčka v Medzinárodnom laserovom centre CVTI. Taktiež pôsobí ako pedagóg na Lekárskej fakulte UK, Bratislava, a Slovenskej zdravotníckej univerzite, Bratislava. V oblasti výskumu sa venuje elektrokardiológii, kde dosiahla významné medzinárodné rozpoznanie. Je výkonnou redaktorkou vedeckého časopisu Journal of Electrocardiology a recenzentkou mnohých zahraničných vedeckých časopisov. Popri vlastnej vedeckej činnosti od roku 2006 organizuje medzinárodné letné školy IRIS (International Research Interdisciplinary Schools) určené pre mladých vedeckých pracovníkov ako aj ich mentorov, ktoré sú zamerané na tréning v oblasti písania návrhov vedeckých štúdií a vedeckých článkov.

Dominika Fričová

vedúca oddelenia Parkinsonovej choroby na Neuroimunologickom ústave SAV
– Slovenská Akadémia Vied

 

 

 

MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD. vyštudovala na Slovensku Prírodovedeckú a Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení PhD absolvovala niekoľko vedeckých zahraničných pobytov v Dánsku, Čechách a Nemecku. Následne získala vedeckú pozíciu na Mayo clinic v USA, kde sa začala venovať výskumu Parkinsonovej choroby. V tomto výskume sa rozhodla pokračovať aj po návrate na Slovensko v roku 2020. Aktuálne pôsobí na Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vedie Laboratórium výskumu Parkinsonovej choroby. Okrem toho učí na Prírodovedeckej fakulte predmet Základy neurobiológie.

Miroslav Kavala

vedúci oddelenia API inžiniering v spoločnosti
– Saneca Pharmaceuticals 

Ing. Miroslav Kavala, PhD. je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Inžinierske a doktorandské štúdium ukončil na Oddelení organickej chémie. Výsledky jeho práce boli publikované v medzinárodných časopisoch (napr. Journal of Natural Products). Počas štúdia absolvoval stáž vo farmaceutickej firme Hoffmann-La Roche vo švajčiarskom Bazileji vo výskumnej skupine zameranej na vývoj novej účinnej látky na liečbu schizofrénie.

Po štúdiu začal pôsobiť ako syntetický chemik v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. (bývalá spoločnosť Slovakofarma a Zentiva) v Hlohovci so zameraním na vývoj a optimalizáciu výrobných technológií a procesov. V súčasnosti pôsobí na pozícii vedúceho API inžinieringu, oddelenia so zameraním na syntézu štandardov, vývoj procesov a technologický dozor výroby aktívnych farmaceutických substancii (API).

Michal Konečný

riaditeľ, laboratórny diagnostik
– GHC GENETICS SK

RNDr. Michal Konečný, PhD. vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorom mnohých článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch. Bol členom pracovných skupín MZ SR – pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu HBOC. V súčasnosti je predsedom výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS a pôsobí aj ako oponent pre pracoviská PriF a LF Univerzity Komenského v Bratislave a FPV UCM v Trnave.

Keď nešéfuje v práci, tak sa vo voľných chvíľach venuje deťom, futbalu a sadeniu stromčekov.

Boris Vavrík

Head of AI
– Powerful Medical

Mgr. Boris Vavrík má viac ako 7 ročné skúsenosti v manažérskych pozíciách. V kombinácii s jeho vzdelaním v prírodných vedách (matematika, fyzika, programovanie) dokáže prepojiť intuíciu s realitou, vďaka čomu sú neurónové siete viac vysvetliteľné a menej tzv. „black-box“. Ako Head of AI v Powerful Medical navrhol a implementoval AI riešenia, rozšíril softvérový tím a prispel k niekoľkým patentom.

Michal Martoňák

Head of Data
– Powerful Medical

M. Sc. Michal Martoňák vyštudoval Technickú univerzitu v Mníchove a získal magisterský titul z matematiky. Počas štúdia pracoval ako Data Analytics Consultant a neskôr ako Data Scientist v jednej z najväčších svetových zaisťovacích spoločností. Po ukončení štúdia nastúpil do AI tímu v Powerful Medical, kde bol zodpovedný za oblasť data operations. Od roku 2022 vedie dátový tím, ktorý je zodpovedný za všetky dátové iniciatívy v rámci Powerful Medical, vrátane získavania nových datasetov používaných na trénovanie, hodnotenie a porovnávanie certifikovaných AI modelov.

Šimon Rovder

CTO
– Powerful Medical

M. Inf. Šimon Rovder je spoluzakladateľ a CTO slovenskej firmy Powerful Medical, ktorá sa zaoberá uplatnením umelej inteligencie v oblasti medicíny. Vyštudoval informatiku v roku 2018 na University of Edinburgh a aktívne pôsobí na slovenskej startupovej scéne už 10 rokov. V Powerful Medical zabezpečuje hladké fungovanie R&D oddelenia, určuje dlhodobé technické ciele firmy a zastrešuje súlad s normami a reguláciami sveta vývoja medicínskych zariadení.

Moderátori

Jana Brndiarová

IT konzultant
-Európska Investičná Banka v Luxemburgu

Mgr. Jana Brndiarová, PhD. sa  počas magisterského štúdia na Fakulte Matematiky Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského venovala štúdiu nanotechnológií a príprave supravodivých vrstiev v laboratóriu experimentálnej fyziky. Po úspešnom ukončení sa ďalej rozhodla pokračovať v doktorandskom štúdiu na Elektrotechnickom Ústave Slovenskej Akadémii Vied. Vyvíjala senzory na báze grafénu, najtenšieho materiálu na svete. Skúsenosti s prípravou získala na Inštitúte Maxa-Planca v Štutgarte. Neskôr absolvovala výskumný pobyt na Federálnom Technologickom Inštitúte vo Švajčiarsku. Vo vede vidí obrovský zmysel a preto sa rozhodla venovať svoj voľný čas našej neziskovej organizácii NextStep Science a od roku 2022 je členkou tímu. Podieľa sa na organizácii NextStep Science Conference a tiež tvorbe NextStep Science podcastov. 

Vladimír Šucha

vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc. je od roku 2022 vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V roku 2021 bol vyslaný EK do UNESCO v Paríži a predtým, od roku 2012, riadil vedecký a poznatkový servis Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum. V rokoch 2006-2012 pôsobil ako riaditeľ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru EK. Pred príchodom do Európskej komisie bol na viacerých pracovných pozíciách spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. V rokoch 2005-2006 zakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave. V rokoch 2000-2004 bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Paralelne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci na Slovensku a viacerých miestach vo svete. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác.

Veronika Folentová

novinárka
– Denník N

Mgr. Veronika Folentová vyštudovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Počas školy začala pracovať v denníku SME, kde pôsobila do roku 2014. Vtedy s časťou redakcie odišla na protest proti vstupu Penty do vydavateľstva. Odvtedy pôsobí v Denníku N a venuje sa najmä zdravotníctvu. V roku 2021 získala Novinársku cenu za sériu rozhovorov o covide a Výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu. Je spoluautorkou knihy rozhovorov Ako byť šťastný? (2022).

Zuzana Vitková

novinárka 
– Denník N

Mgr. Zuzana Vitková vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2013 viedla vedecko-popularizačný portál science.sk, ktorý od roku 2015 obsahovo spolupracoval s Denníkom N. V roku 2016 pôsobila ako PR manažérka v Slovenskej akadémii vied. Do Denníka N píše o vede od roku 2020.

Add Your Heading Text Here

Organizátor

Add Your Heading Text Here

Kontakt

info@nextstepscience.org

+421 911 010 433

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810