CEO spoločnosti DNA ERA

Na základe genetických testov jej startup DNA ERA odhaľuje predispozície na ochorenia a zameriava sa na ich prevenciu. Firmu založila spolu s manželom Jakubom v roku 2018. Michaela vyštudovala genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Obidvaja veria, že zdravie je to najcennejšie, čo máme a budúcnosť dokážeme zmeniť tým, že sa budeme na jej tvorbe aktívne podieľať.

Už 20 rokov sa venuje vývoju diagnostických pomôcok na presnú a včasnú diagnostiku rakoviny v krvi.

Vyštudoval inžinierske štúdium v odbor biotechnológia na FCHPT STU v roku 1995. V roku 2000 obhájil titul PhD. na FCHPT STU rovnako v odbore biotechnológia so zameraním na prípravu a využitie biosenzorov. Následne pôsobil ako postdoc na univerzitách v Linkopingu (2001 一 2003), Lunde (2003 一 2006, obe vo Švédsku) a v Oxforde (2006 一 2008; UK). V roku 2009 sa vrátil na Slovensko a odvtedy pracuje na Chemickom ústave SAV. V roku 2011 získal titul DrSc. v odbore analytická chémia a v roku 2017 spolu s kolegom Tomášom Bertókom založil start-up Glycanstics zameraný na vývoj spoľahlivej diagnostiky viacerých rakovinových ochorení. Podarilo sa mu získať dva prestížne granty – ERC Starting grant a ERC Proof of Concept grant, ako aj ďalšie ocenenia vrátane ocenení pre start-up Glycanostics.

Expert pre oblasť európskeho a národného regulačného rámca v témach biopalivá, životné prostredie a poľnohospodárstvo

V nadnárodných spoločnostiach sa z riadiacich a expertných pozícií venoval témam životného prostredia, fondov EÚ, manažmentu rizík pre oblasti chemického a stavebného priemyslu, rozvoja podnikania zahraničných spoločností v SR a okolitých krajinách. Počas takmer desaťročného pôsobenia na Ministerstve životného prostredia SR, riešil otázky týkajúce sa zmeny klímy a odpadového hospodárstva. Radoslav vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene a postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Zaujímavosť: s Radom sa nestratíš, pretože sa už roky venuje orientačnému behu…

Spolu s manželom Martinom založili pôvodný slovenský projekt Sensoneo, ktorý umožňuje spravovať odpad efektívnejšie, s väčším ohľadom na životné prostredie a kvalitu života v meste

Sensoneo kompletne sprehľadňuje celú kontajnerovú infraštruktúru a odpadové toky, automatizuje evidovanie skutočnej produkcie odpadu a optimalizuje jeho zvoz. Andrea v spoločnosti zodpovedá za celkovú online a offline komunikáciu, čím nadväzuje na svoje predchádzajúce profesionálne pôsobenie. Vďaka Sensoneo sa výborne orientuje vo viacerých oblastiach, ktoré zasahujú do problematiky odpadov ako digitalizácia, eko-dizajn, udržateľnosť a smart city. „V Sensoneo veríme tomu, že automatizácia, princíp spravodlivosti a nepriestrelné dáta sú nástroje, ktoré dokážu k motivácii na zníženie tvorby odpadu a záujmu o ekologický dopad svojho správania dostať všetkých. Aj tých, ktorých téma zero-waste a udržateľnosti z rôznych dôvodov obchádza – čo je stále drivá väčšina populácie. Na podujatí by som návštevníkov rada vysvetlila, ako súčasný neudržateľný stav vytvára príležitosti pre technologické inovácie, ktoré majú potenciál pozitívne zmeniť naše doterajšie zaužívané postupy.“ 

Externý konzultant klinických skúšaní

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2000 pracovala pre výskumné organizácie v Česku a na Slovensku. Od roku 2009 pôsobí ako odborníčka v oblasti regulatory affairs pre Slovensko a Česko a ako opinion líder v oblasti právnych nariadení pre vývoj liečiv. Od roku 2018 pôsobil v Slovenskej regulačnej agentúre ako vedúca oddelenia klinických skúšaní, je odborníčkou na klinické štúdie na Ministerstve zdravotníctva a členkou BioHub Slovakia. Ponúka GCP školenia vyšetrovateľom, monitorom klinických štúdií a členom študijného tímu.

Kontakt

info@nextstepscience.org

+421 911 010 433

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810