NextStep Science Conference 16.3.2022

Podujatie sa vzhľadom na pandemickú situáciu konalo ako hybridné – prezenčne vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave a tiež online cez Zoom.

150 účastníkov

Aktívnych, mladých prírodovedcov si z podujatia odnieslo motiváciu a inšpiráciu pre svoju kariérnu cestu.

17 partnerov

Z radov firiem, start-upov a iniciatív pôsobiacich na Slovensku

1 večer

Programu nabitého zaujímavými myšlienkami, informáciami a dobrými radami.

Program NextStep Science Conference 2022

Povedali o podujatí

Podujatie Nextstep Science Conference mi dalo výbornú príležitosť porozprávať sa s vedcami o najnovších trendoch vo vede a informovať sa o možnostiach vycestovania do zahraničia, čo mi významne pomohlo posunúť sa na ceste k mojej vedeckej kariére.

(účastníčka)

Viacero firiem bolo pekne odprezentovaných, či už formou diskusie alebo vo vedľajšej miestnosti.

(účastník)

Dozvedela som sa nové veci a možnosti vo výskume na Slovensku a akým vedecko-priemyselným odborom sa Slovensko orientuje.

(účastníčka)

Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie! Konferencia sa Vám, s môjho pohľadu, veľmi vydarila a tešíme sa na ďalšie ročníky. 🙂

(partner)

Účastníci stánku sa veľa pýtali, zapojili sa do našej súťaže. Bolo ich síce menej ale v konečnom dôsledku som rada, pretože sme mali veľmi priateľskú atmosféru a bolo to osobnejšie.

(partner)

Speakeri 2022

Roman Hertus

Tvorba obchodných značiek

Už viac ako 30 rokov sa venuje tvorbe obchodných značiek a ich uvedeniu na trh, vrátane navrhovania a realizácie obchodných a marketingových stratégií. Medzi jeho najúspešnejšie uvedené produkty patrí napríklad:

Projekt BENEDICTUS – slovenský start up zameraný na výrobu a predaj medicínskych produktov určených na liečbu vírusových a zápalových ochorení na báze esenciálnych olejov vhodných na perorálne užívanie.

Projekt Yes! organic – slovenský start up – výroba a predaj doplnkov stravy na báze suchých zmesí pre podporu imunity a spomalenie procesu starnutia.

Projekt ioy. – slovenský start up – Modulárny koncept metabolickej podpory, ktorý pomáha efektívne riešiť ženské problémy, ochorenia tráviaceho traktu, funkčnosť pohybového aparátu a spomalenie procesu starnutia na bunkovej úrovni.

Skúma aktiváciu vrodenej imunitnej odpovede pri zápalových ochoreniach

Vyštudoval magisterské štúdium v odbore molekulárna biológia na PRIF UK v roku 2009. V roku 2014 obhájil titul PhD. na LF UK v odbore onkológia so zameraním na využitie prírodných látok v liečbe onkologických ochorení. Ako študent získal ocenenie rektora za diplomovú prácu, venoval sa rôznym témam, na univerzite v Gembloux (2009) skúmal nádorovú hypoxiu, ako postdoc na Masarykovom onkologickom ústave v Brne (2015-2018) molekulárne chaperóny. Od roku 2018 pracuje na Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK, kde skúma patologickú aktiváciu neutrofilov a ich extracelulárnych pascí.

Vedúci výskumu a vývoja vo firme Pewas

Vyštudoval Vysokú školu chemicko technologickú v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite v odbore aplikovanej fotochémii a polygrafie.  

PhD. z makromolekulovej chémie získal na Slovenskej akadémii vied na Ústave polymérov. Pracoval na Ústave polymérov SAV na oddelení kompozitných materiálov. 

Neskôr prácoval vo firme BASF procese e-coatingu  v podniku Volkswagen. 

Aktuálne pôsobí vo firme Pewas ako vedúci R&D. 

Zástupca vedúcej Oddelenia kompozitných materiálov na Ústave polymérov Slovenskej akadémii vied

Po obhájení titulu PhD. v roku 2002 na UPO SAV v odbore makromolekulárna chémia a zahraničných študijných pobytoch v Prahe a Patras (Grécko) sa reintegroval na UPO SAV. Je autorom viac ako 80 publikácií, vrátane článku v Progress in Polymer Science s viac ako 3000 WOS a Scopus citáciami. V roku 2015 mu bola udelená Zlatá medaila Incheby na Slovmedici 2015 za superhydrofóbne biodegradovateľné polymérne materiály pre medicínske aplikácie. Taktiež sa podieľal na aplikácii výskumu s VÚTCH CHEMITEX Žilina, kde sa špecializoval na elektricky vodivé poťahovanie a charakterizáciu textilu po povrchovej úprave a pre spoločnosť 3Dimenzia. Je spoluautorom jednej patentovej prihlášky (antibakteriálny kompozit na báze CQD) a jedného úžitkového vzoru (materiály pre 3D tlač). V súčasnosti je jeho výskumný záujem zameraný na modifikáciu nanočastíc a ich aplikáciu v polymérnych kompozitoch.

 

Špecialista výskumu a vývoja v spoločnosti ENVIRAL, a. s., Leopoldov

Vyštudovala postgraduálne štúdium biochémie a biotechnológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

V rámci svojej praxe v ENVIRAL sa Petra venuje výskumným aktivitám v oblasti biopalív, valorizácii vedľajších prúdov výroby, koordinácii spolupráce so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v oblasti aplikovaného výskumu a zavádzaniu výstupov do priemyselnej praxe v rámci rozvoja v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Odborné znalosti tiež využíva pri písaní návrhov, riadení a realizácii medzinárodných EÚ projektov príp. národných APVV projektov v oblasti biohospodárstva, energetiky, životného prostredia a dopravy. Jej najaktuálnejším projektom je BBI JU projekt EXCornsEED (GA 792054) a Horizon 2020 projekt CONVERGE (GA 818135), z ktorých sú výstupy dostupné vo forme publikácií v medzinárodných odborných „open access“ časopisoch.

Partneri NextStep Science Conference 2022

Hlavný partner a sponzor

Hlavný partner

Partneri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mediálny partner

Organizátor

Kontakt

info@nextstepscience.org

+421 911 010 433

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810