NextStep Science Conference 16.3.2022

Jedinečná príležitosť stretnúť sa počas jedného večera s inšpiratívnymi osobnosťami zo sveta biotech biznisu. Nezmeškaj svoju šancu na rozhovor so zástupcami firmy, v ktorej by si chcel/a pracovať. Nechaj si poradiť odborníkmi, ktoré zručnosti sú na trhu práce žiadané a nauč sa niečo nové na workshopoch!

Program NextStep Science Conference 2022

Je to pre mňa?

Študuješ prírodné vedy a chceš si v tejto oblasti vybudovať kariéru? Končíš školu a nevieš, čo ďalej? Alebo Ťa jednoducho fascinuje príroda a si zvedavý/á, čo všetko sa s trochou fantázie a zručnosti dá vymyslieť? Naše podujatia sú pre všetkých študentov, absolventov a nadšencov prírodných vied. Pridaj sa k nám a zoznám sa s ľuďmi, ktorí majú podobné ambície.

Čo zažiješ?

S osobnosťami z oblasti vedy a technológií, na aktuálne témy.

Pod vedením profesionálov sa zamyslíš nad svojimi kariérnymi možnosťami.

Získaj informácie z prvej ruky v prezentačných stánkoch jednotlivých partnerov.

Prečo sa na podujatie oplatí prísť?

Príležitosti

Čakajú ťa pracovné ponuky, stáže alebo rôzne aktivity, vďaka ktorým si zvýšiš šance na trhu práce

Networking

Ocitneš sa po celý večer v komunite nadšencov vedy a technológií

Náhľad

Získaš náhľad a zručnosti z praktických workshopov, zaujímavých prednášok a diskusií

Speakeri

Roman Hertus

Tvorba obchodných značiek

Už viac ako 30 rokov sa venuje tvorbe obchodných značiek a ich uvedeniu na trh, vrátane navrhovania a realizácie obchodných a marketingových stratégií. Medzi jeho najúspešnejšie uvedené produkty patrí napríklad:

Projekt BENEDICTUS – slovenský start up zameraný na výrobu a predaj medicínskych produktov určených na liečbu vírusových a zápalových ochorení na báze esenciálnych olejov vhodných na perorálne užívanie.

Projekt Yes! organic – slovenský start up – výroba a predaj doplnkov stravy na báze suchých zmesí pre podporu imunity a spomalenie procesu starnutia.

Projekt ioy. – slovenský start up – Modulárny koncept metabolickej podpory, ktorý pomáha efektívne riešiť ženské problémy, ochorenia tráviaceho traktu, funkčnosť pohybového aparátu a spomalenie procesu starnutia na bunkovej úrovni.

Skúma aktiváciu vrodenej imunitnej odpovede pri zápalových ochoreniach

Vyštudoval magisterské štúdium v odbore molekulárna biológia na PRIF UK v roku 2009. V roku 2014 obhájil titul PhD. na LF UK v odbore onkológia so zameraním na využitie prírodných látok v liečbe onkologických ochorení. Ako študent získal ocenenie rektora za diplomovú prácu, venoval sa rôznym témam, na univerzite v Gembloux (2009) skúmal nádorovú hypoxiu, ako postdoc na Masarykovom onkologickom ústave v Brne (2015-2018) molekulárne chaperóny. Od roku 2018 pracuje na Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK, kde skúma patologickú aktiváciu neutrofilov a ich extracelulárnych pascí.

Vedúci výskumu a vývoja vo firme Pewas

Vyštudoval Vysokú školu chemicko technologickú v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite v odbore aplikovanej fotochémii a polygrafie.  

PhD. z makromolekulovej chémie získal na Slovenskej akadémii vied na Ústave polymérov. Pracoval na Ústave polymérov SAV na oddelení kompozitných materiálov. 

Neskôr prácoval vo firme BASF procese e-coatingu  v podniku Volkswagen. 

Aktuálne pôsobí vo firme Pewas ako vedúci R&D. 

Zástupca vedúcej Oddelenia kompozitných materiálov na Ústave polymérov Slovenskej akadémii vied

Po obhájení titulu PhD. v roku 2002 na UPO SAV v odbore makromolekulárna chémia a zahraničných študijných pobytoch v Prahe a Patras (Grécko) sa reintegroval na UPO SAV. Je autorom viac ako 80 publikácií, vrátane článku v Progress in Polymer Science s viac ako 3000 WOS a Scopus citáciami. V roku 2015 mu bola udelená Zlatá medaila Incheby na Slovmedici 2015 za superhydrofóbne biodegradovateľné polymérne materiály pre medicínske aplikácie. Taktiež sa podieľal na aplikácii výskumu s VÚTCH CHEMITEX Žilina, kde sa špecializoval na elektricky vodivé poťahovanie a charakterizáciu textilu po povrchovej úprave a pre spoločnosť 3Dimenzia. Je spoluautorom jednej patentovej prihlášky (antibakteriálny kompozit na báze CQD) a jedného úžitkového vzoru (materiály pre 3D tlač). V súčasnosti je jeho výskumný záujem zameraný na modifikáciu nanočastíc a ich aplikáciu v polymérnych kompozitoch.

 

Špecialista výskumu a vývoja v spoločnosti ENVIRAL, a. s., Leopoldov

Vyštudovala postgraduálne štúdium biochémie a biotechnológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

V rámci svojej praxe v ENVIRAL sa Petra venuje výskumným aktivitám v oblasti biopalív, valorizácii vedľajších prúdov výroby, koordinácii spolupráce so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v oblasti aplikovaného výskumu a zavádzaniu výstupov do priemyselnej praxe v rámci rozvoja v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Odborné znalosti tiež využíva pri písaní návrhov, riadení a realizácii medzinárodných EÚ projektov príp. národných APVV projektov v oblasti biohospodárstva, energetiky, životného prostredia a dopravy. Jej najaktuálnejším projektom je BBI JU projekt EXCornsEED (GA 792054) a Horizon 2020 projekt CONVERGE (GA 818135), z ktorých sú výstupy dostupné vo forme publikácií v medzinárodných odborných „open access“ časopisoch.

Partneri NextStep Science Conference 2022

Hlavní partneri

Partneri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sponzori

Mediálny partner

Organizátor

Kontakt

info@nextstepscience.org

+421 911 010 433

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810

Kontakt

info@nextstepscience.org

+421 911 010 433

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810