Naša vízia

Myslíme si, že slovenskí prírodovedci majú všetky dôležité predpoklady k tomu, aby sa stali úspešnými. Stačí ich len povzbudiť, inšpirovať a ukázať im všetky možnosti, ktoré prírodné vedy na Slovensku ponúkajú. Veríme, že činnosť občianskeho združenia NextStep Science výrazne napomáha k dosiahnutiu tohto cieľa.

Kto sme

Sme tím študentov, absolventov a ľudí so záujmom o prírodné vedy. Našim cieľom je prepájať mladých prírodovedcov s kariérnymi príležitosťami v oblasti vedy, biotechnológií, farmácie a inými príležitosťami na zdokonalenie zručností žiadaných na trhu práce.

Čo robíme

Organizujeme kariérne a networkingové podujatia, na ktorých sa účastníci stretávajú s inšpiratívnymi osobnosťami z oblasti prírodných vied. Vytvárame priestor pre dôležité myšlienky a stretnutia, ktoré ovplyvňujú kariérne rozhodovanie mladých prírodovedcov a tým napomáhajú k celkovému rozvoju inovatívneho prostredia prírodných vied na Slovensku. Na našich podujatiach majú účastníci príležitosť nadviazať nové kontakty a dôležité spolupráce.

Jedinečné kariérne podujatie šité na mieru pre prírodovedcov.

Inšpiratívny hosť rozpráva nie len o svojom výskume, ale aj o kariérnej ceste.

Priestor pre neformálne stretnutia a rozhovory na vedecké a kariérne témy.

Náš tím

Mária Mazúrová

Molecular biologist
Fascinated by nature

Zuzana Kostičová

Chemist
Life sciences fan

vr cb

Veronika Rubintová

Geneticist
Positive thinker and explorer

Ivana Zemanovičová

DIYbio and Bioinformatics
enthusiast

Gabriela Stehlíková

Chemist
Enthusiastic event planner

Nikoleta Pintérová

Chemist
Creative thinker

Saška foto CB

Alexandra Gavulová

Medicínska biológia Resourceful overachiever

Eva Masárová

Biotechnologist

Kontakt

info@nextstepscience.org

+421 911 010 433

NextStep Science o.z.

Rajská 8,

811 08 Bratislava

IČO: 53394810