diabetes

Doktorandské štúdium a diabetes: Rozhovor s Teréziou Valkovičovou

Vedkyňa, doktorandka na Slovenskej Akadémii Vied, ktorá od narodenia trpí diabetom. Terézia Valkovičová sa venuje tiež projektu Mladí vedci SAV.  Je nádej, že sa ľudia z cukrovky vyliečia? Prečo sa rozhodla pre doktorandské štúdium a na čo presne je jej výskum zameraný?

doktorandské štúdium Terézia Valkovičová

Dočítaš sa v rozhovore s Mgr. Teréziou Valkovičovou.

Continue reading →

Posted by nextstepscience in Nezaradené, 0 comments